«Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων» στο πλαίσιο της Πράξης«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών» - MIS 5035169
Η διαρκεια υποβολής αιτησεων έληξε 20/06/2023 23:59:59

ΕΠΙΛΟΓΗ

* Προσοχή απαραίτητη η υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με την πρόσκληση

Responsive image