«Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων» στο πλαίσιο της Πράξης«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών» - MIS 5035169

ΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Υποχρεωτικό πεδίο.
Υποχρεωτικό πεδίο.
Responsive image